Ljubljana City of Learning
Playlist All activities Login Sign up
Playlist
1

Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.

Join
OverviewBadges

Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.

Join

Content

Program za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti ter opogumljanja za postavljanje ambicioznih ciljev v življenju. Ker šola niso samo učbeniki! Kaj prinaša udeležba na programu? Skozi razvoj ideje odkrivamo talente v mladem človeku, mu pomagamo artikulirati želje in cilje ter ga opremimo z različnimi znanji in orodji za njihovo uresničitev. Program udeležencem postopno vliva motivacijo in inspiracijo za kreacijo novih idej. Podjetniki in uspešni posamezniki z mladimi osebno delijo napotke in znanja, ki jim omogočijo ideje izpeljati vse do končnega rezultata. Celotna izvedba obsega 6 delavnic:
  1. Inspiracija. Zgodba nekoga, ki je uspel uresničiti svoje sanje.
  2. Moje sanje. Mlade spodbudimo, da razmišljajo o svojih sanjah in ambicijah.
  3. Imam idejo. Učenje ustvarjalnega razmišljanja, iskanje in selekcija idej.
  4. Moja ideja je moja priložnost. Znanje za razvoj posamezne ideje.
  5. Razne so poti do cilja. Možnosti uresničitve idej.
  6. Ideja se predstavi. Uspešni znajo svoje ideje predstaviti. Veščine javnega nastopanja.

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
PKP - učenec
Mandatory
Unknown duration
View full activity

Badges 1

Skills

ESCO#think analytically
ESCO#plan youth programmes
ESCO#entrepreneurship
ESCO#market analysis
ESCO#teamwork principle
ESCO#plan youth activities
ESCO#e-learning
ESCO#communicate on the youth's well-being
ESCO#plan learning
Activities: 2
Started: 4
Completed playlist: 33
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistMap