About
Playlists
Sign up
4

Mestni inkubator sezona 2022/2023

Join
OverviewBadges

Mestni inkubator sezona 2022/2023

Join

Content

Mestni inkubator je ekosistem, ki skozi ambiciozne ideje povezuje mlade in mesto na vseh nivojih organiziranja.
Verjamemo, da imate mladi izjemen potencial ustvarjanja rešitev za izzive skupnosti, v katerih živite. Potrebujete le prostor, znanje in zaupanje. Ste namreč znanilci sprememb in s pravim pristopom lahko bistveno prispevate pri soočanju z današnjimi družbenimi izzivi. Zato je Mestni inkubator glas mladih v mestu, je učno-delovno okolje, kjer so dovoljene napake in je prostor, kjer se udejanjajo vizije prihodnosti.

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Mestni inkubator 2022/23 - Delavnica #1
Mandatory
2 hours
View full activity

Badges 4

Skills

ESCO
#work within communities
ESCO
#research new ideas
ESCO
#apply strategic thinking
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#strategic planning
ESCO
#assist community
Activities: 4
Started: 23
Completed playlist: 19
Time to complete: 10 hours
Share:

Organisers

TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists