About
Playlists
Sign up
4

Arhitektura mehkobe | Serija delavnic sodobnega plesa

Join
OverviewBadges

Arhitektura mehkobe | Serija delavnic sodobnega plesa

Join

Content

Arhitektura mehkobe je zmes telesno-plesnih interesov, ki se stekajo v redno plesno prakso Divjih ptic. Na delavnicah se skozi plesni klas posvečamo obujanju mehkega, gibkega telesa, ki zlahka spreminja svojo orientacijo v prostoru in prehaja skozenj. Raziskujemo načela učinkovite rabe in prenosa kinetične energije v gibanju ter s tem razvijamo prilagodljivo, odzivno telo. S pozornostjo na notranjo arhitekturo telesa ustvarjamo senzorično podlago in jo kasneje prenašamo v kontekst širšega prostora, ki postane sferičen, spodaj in zgoraj pa zamenljiva, ter na ta način vstopamo v kompleksnejše gibalne elemente ter dinamičen plesni material.

Toplo vabljene_i, da se nam pridružite na delavnicah v januarju, februarju in marcu 2022!

INFO & PRIJAVE | institut.plesingib@gmail.com

---
The Architecture of Softness is a compound of different somatic and dance interests that weave together in the dance practice of Wild Birds collective. In the workshops we focus on reclaiming a soft, movable body that effortlessly traverses through space and morphs its orientation in it. We are looking at principles of efficient use and transmission of kinetic energy in motion and training an adaptable, responsive body. Through focusing on a sensorial experience and tuning into our internal architecture we establish a sensorial base, from which we are transferring acquired movement qualities into the context of external space, which becomes spherical, up and down interchangeable. In this way we are entering into more complex movement patterns and dynamic dance material.

Warmly invited to join us for the workshops in January, February and March 2022!

INFO & REGISTRATION | institut.plesingib@gmail.com

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Arhitektura mehkobe IV | Delavnica sodobnega plesa
Mandatory
2 hours
View full activity

Skills

ESCO
#movement methods
ESCO
#inspire enthusiasm for dance
ESCO
#have spatial awareness
ESCO
#practice dance moves
ESCO
#harmonise body movements
ESCO
#movement techniques
ESCO
#direct movement experiences
ESCO
#maintain dance training
ESCO
#dance
ESCO
#human anatomy
ESCO
#move bodies
ESCO
#teach dance
ESCO
#inspire dance participants to improve
Activities: 3
Started: 2
Completed playlist: 0
Time to complete: 6 hours
Share:

Organisers

Divje ptice | Wild Birds
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists