About
Playlists
Sign up
1

EUROPEAN LIVING LIBRARY - Dokumentarni film // Documentary film

Join
OverviewBadges

EUROPEAN LIVING LIBRARY - Dokumentarni film // Documentary film

Join

Content

English below

V okviru mednarodnega projekta "EUROPEAN LIVING LIBRARY" je 20. 10. 2022 med 12.30 in 15.00 uro v Ljubljani potekal dogodek "Evropska Živa Knjižnica".

Projekt vodi Mreža CONNECT INTERNATIONAL iz Bruslja, ki povezuje mednarodne partnerske organizacije iz Belgije, Srbije, Grčije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Španije. Slovenska partnerja v projektu sta Zavod TiPovej in Javni Zavod Mladi Zmaji.

Osnovna ideja projekta je bila uporaba inovativne metodologije Žive knjižnice kot učinkovitega orodja za izobraževanje in motiviranje mladih, da se vključijo v razpravo o družbeno-politični prihodnosti Evrope. Projekt je sestavljen iz mednarodnih dogodkov Žive knjižnice, ki so segmentirani v 4 tematskih sklopih:
 • Mladi,
 • Starejši,
 • Ženske in
 • Migranti.

Žive knjige so prihajale prav iz omenjenih družbenih skupin iz vseh partnerskih držav, bralci, knjižničarji in mladi obiskovalci pa iz lokalnih skupnosti, kjer so se dogodki izvajali.

Ker je Mreža Connect zavezana digitalnemu izobraževanju, smo vse dogodki in zgodbe živih knjig tudi posneli in ustvarili DOKUMENTARNI IZOBRAŽEVALNI FILM, ki ga zdaj brezplačno delimo s šolami, javnimi ustanovami in objavljamo na spletu.

Vabimo vas k ogledu dokumentarnega filma in zgodb naših "živih knjig" ter vas prosimo, da se po ogledu vključite v debato o sporočilih iz filma, ki so rezonirala z vami in z nami delite vašo povratno informacijo - preko nalog za prejem digitalne učne značke (spodaj).

Če bi vas zanimal skupinsko predvajanje in organizirana diskusija nas lahko kontaktirate na info@tipovej.org ali pokličete na 041 772 705.

_____________________________________________________________________________________________________________________

As part of the "EUROPEAN LIVING LIBRARY" international project, the "European Living Library" event was held in Ljubljana on 10/20/2022 between 12:30 and 3:00 p.m.

The project is led by the CONNECT INTERNATIONAL Network from Brussels, which connects international partner organizations from Belgium, Serbia, Greece, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Spain. Slovenian partners in the project are TiPovej! and Javni Zavod Mladi Zmaji.

The basic idea of the project was to use the innovative methodology of the Living Library as an effective tool for educating and motivating young people to get involved in the debate on the socio-political future of Europe. The project consists of international events of the Living Library, which are segmented into 4 thematic sections:
 • Young,
 • Elderly,
 • Women and
 • Migrants.

Living books came from the aforementioned social groups from all partner countries, while readers, librarians and young visitors came from the local communities where the events took place.

Since the Connect Network is committed to digital education, we also recorded all the events and stories of the living books and created an EDUCATIONAL DOCUMENTARY FILM, which we now share free of charge with schools, public institutions and publish online.

We invite you to watch the documentary film and the stories of our "living books" and ask you to participate in the debate after the viewing about the messages from the film that resonated with you and share your feedback with us - via tasks to receive a digital learning badge ( below).

Resources

Get activity badge

Berem Žive knjige // I read Living books Get this badge

Prejemnik_ica te značke se je:
 • Spoznal_a metodo žive knjižnice
 • Pogledala DOKUMENTARNI FILM projekta EVROPSKA ŽIVE KNJIŽNICA in
 • Delil_a svoje mnenje o slišanih zgodbah, zadevah, temah, vrednotah.

Projekt vodi Mreža CONNECT INTERNATIONAL iz Bruslja, ki povezuje mednarodne partnerske organizacije iz Belgije, Srbije, Grčije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Španije. Slovenska partnerja v projektu sta Zavod TiPovej in Javni Zavod Mladi Zmaji.

_______________________________________________________________________________________________________________

The recipient of this badge is:
 • Learned about the living library method
 • Watched a DOCUMENTARY FILM created for the project EUROPEAN LIVING LIBRARY project and
 • Shared his/hers opinion on the stories, issues, topics, and values represented in the film.

The project is led by the CONNECT INTERNATIONAL Network from Brussels, which connects international partner organisations from Belgium, Serbia, Greece, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Spain. Slovenian partners in the project are Zavod TiPovej and Public Institute Mladi Zmajih.

Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Poglej si dokumentarni film in podeli svoje mnenje o slišanih zgodbah. Lahko si pomagaš s spodnjimi vprašanji:
 • Kdo ti je najbolj ostal v spominu? Zakaj?
 • Katera zgodba te je presenetila? Zakaj?
 • Če bi ti uvedel_a politično spremembo - kaj bi to bilo?
 • Kaj tebi pomeni biti "mlad", biti "migrant" biti "starejša oseba", ali "enakost spolov"?
 • Če bi sodeloval na dogodku Žive knjižnice - kaj bi bila tvoja zgodba? Zakaj?
 • Katere zgodbe ni v filmu, pa bi te zanimala?

____________________________________________________________________________________________________________________

Watch the documentary film and share your opinion about the stories you hear. You can help yourself with the questions below:
 • Who did you remember the most? Why?
 • Which story surprised you? Why?
 • If you could introduce a political change - what would it be?
 • What does it mean to you to be "young", to be a "migrant" to be an "elderly person", or "gender equality"?
 • If you were to participate in a Living Library event - what would your story? Why?
 • Which story is not in the movie, but would you be interested in?
Civic engagement
Added to playlist (1)
Time to complete: 1 hour 30 minutes
Share:

Organisers

TiPovej!

Used in playlists

Šola za lajf Roška 2022/23
TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists