About
Playlists
Sign up
1

Članica Mreže KROJ: Socialna Akademija

Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

Članica Mreže KROJ: Socialna Akademija

Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join

Content

Na Socialni akademiji se zbira skupina ljudi vseh generacij, ki čutimo poklicanost, da po svojih močeh pomagamo spreminjati svet na bolje. Znotraj področja karierne orientacije povezujemo zaposlovanje mladih z mladinskim delom, karierno orientacijo z življenjskim poslanstvom in zaposljivost s pobudništvom. Mladi z udejstvovanjem in soustvarjanjem aktivnosti pridobivajo uporabna znanja, se povezujejo, odgovarjajo na družbene izzive in preko tega bogatijo svoj CV.

  • Posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine.
  • Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe.
  • Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

  1. Smo izobraževalni center, v okviru katerega lahko posamezniki pridobijo državljanske kompetence.
  2. Smo inkubator, v katerem lahko skupine in organizacije pridobijo prostor, opremo, svetovanje, mentorstvo, finančna sredstva in koristne povezave.
  3. Smo pa tudi možganski trust (think tank), ki s članki, publikacijami, zagovorništvom in sodelovanjem v strokovnih skupinah oblikuje družbo z več človekovega dostojanstva.

Resources

  • Spletna stran
  • Facebook
  • Youtube kanal
  • ISSUU stran

Get activity badge

Članica Mreže KROJ: Socialna Akademija Get this badge

Prejemnik te značke je spoznal Socialno Akadmeijo, njihove aktivnosti in priložnosti za mlade.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Spoznaj Socialno akademijo.

Location

Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenia

Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (1)
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

Mreža KROJ
Socialna akademija

Used in playlists

Mreža KROJ: članice in aktivnosti
Mreža KROJ
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists