About
Playlists
Sign up
1

Članica Mreže KROJ: MZPM Ljubljana

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

Članica Mreže KROJ: MZPM Ljubljana

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join

Content

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana je prostovoljna, nevladna, nestrankarska, samostojna humanitarna in neprofitna organizacija, s programi namenjenim otrokom, mladostnikom, mladim in celotnim družinam, s prizadevanjem za kakovostnejši rast in razvoj le teh.

Mestna ZPM Ljubljana si prizadeva prispevati k dvigu kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopati in uveljavljati njihove interese in potrebe, ščititi njihove pravice na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentih, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine. Organiziramo prireditve in srečanja za mlade ter različne oblike kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družin.

Izvajamo programe za:
  • demokratične in humane medsebojne odnose med otroki in mladostniki ter njimi in odraslimi;
  • razvijanje okoljske in domovinske vzgoje;
  • razvijanje bralne kulture, mirovništva, strpnosti in solidarnosti, kulturne dediščine
  • 
Organiziramo in razvijamo prostovoljno in socialno preventivno delo za mlade in organizira humanitarne oblike pomoči otrokom, mladostnikom in družinam v Sloveniji.

Resources

  • Spletna strana
  • Facebook

Get activity badge

Članica Mreže KROJ: MZPM Ljubljana Get this badge

Prejemnik te značke je spoznal Mestno zvezo prijateljev mladine, njihove aktivnosti in priložnosti za mlade.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Spoznaj MZPZ.

Location

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenia

Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (1)
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

Mreža KROJ
MZPM Ljubljana

Used in playlists

Mreža KROJ: članice in aktivnosti
Mreža KROJ
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists