Ljubljana City of Learning
AboutPlaylists All activities Login Sign up
1

Kako priti do cilja?

Join
OverviewBadges

Kako priti do cilja?

Join

Content

Najpogostejši razlog za nedoseganje ciljev je zagotovo ta, da si na začetku ne zastavimo iskrenega vprašanja: si nekaj samo želim ali sem v tej smeri res pripravljen_a nekaj narediti. Mi več pomeni to, da bom shujšal_a ali mi več pomeni, da se ne bom odpovedal_a užitku in dobrotam? Ko razjasnimo svoje želje in pretehtamo, da bomo v želeni smeri res nekaj naredili, že lahko govorim o cilju. Toda to je šele začetek … Pomembna je jasna definicija. Ključno je, da je cilj dobro oblikovan. »Do poletja bom fit«, ni najboljši primer cilja, saj ni povsem jasen. Besedo »fit« si namreč lahko vsak razlaga na svoj način. Za nekoga to pomeni, da se bo bolj zdravo prehranjeval in ukvarjal s športom, za drugega da bo izgubil nekaj kilogramov, spet tretji si lahko pod besedo fit predstavlja povsem izklesano telo. Na tej točki si moramo postaviti vprašanje: kaj točno želim doseči in v kakšnem časovnem oknu. Odgovor na to naj bo čim konkretnejši, npr. »do poletnih počitnic bom izgubil_a 5 kilogramov« in »iz prehrane bom črtal_a sladkor in načrtoval_a redne ter zdrave obroke. Cilj je tako jasen, časovno zamejen in ne prelahek. Dokazano je namreč, da nas zahtevnejši cilji »vlečejo« bolj, kot pa (pre)lahki. Pri definiranju ciljev se lahko uporabi tudi tehnika »SMART«. Vsaka črka opiše določeno lastnost dobro zastavljenega cilja:
  • Specific: specifičen oziroma natančno opredeljen. Kaj točno hočem?
  • Measurable: merljiv. Kako bom vedel_a, da je cilj dosežen?
  • Achievable: uresničljiv oziroma dosegljiv. Je v moji moči, da ga dosežem?
  • Realistic/Relevant: realen/relevanten. Je izvedljivo, da ta cilj dosežem? Se mi za cilj splača potruditi?
  • Time: časovno omejen. Kdaj želim cilj doseči?

Material

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Kako priti do cilja? Get this badge

Prejemnik te značke zna postavljati cilje po metodi SMART, pozna kdo in kje je njegovo podporno okolje, predvidi morebitne ovire in išče strategoije za njihovo razrešitev, načrtuje nagrado ob dosegu cilja, cilja pa jasno nalrtuje po korakih in je v njih tudi uspešen.
You have to finish all tasks to get the badge
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: One activity organiser
Sodeluj v aktivnosti.
Task no. 2
Evidence verified by: One activity organiser
Postavi si nek cilj po metodi SMART in ga deli z nami:

  • Specific: specifičen oziroma natančno opredeljen. Kaj točno hočem?
  • Measurable: merljiv. Kako bom vedel_a, da je cilj dosežen?
  • Achievable: uresničljiv oziroma dosegljiv. Je v moji moči, da ga dosežem?
  • Realistic/Relevant: realen/relevanten. Je izvedljivo, da ta cilj dosežem? Se mi za cilj splača potruditi?
  • Time: časovno omejen. Kdaj želim cilj doseči?
Task no. 3
Evidence verified by: One activity organiser
Deli z nami sliko rešenega delovnega lista.

Badges
1

Skills

ESCO
#e-learning
ESCO
#set goals
ESCO
#achieve goals
Personal development
Joined (1)
Added to playlist (0)
Time to complete: 30 minutes
Share:

Organisers

TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap