About
Playlists
Sign up
6

EAT - STRESS - REPEAT

Join
OverviewBadges

EAT - STRESS - REPEAT

Join

Content

V današnjem svetu je hrana in z njo povezane tematike zelo aktualna tema in vedno ne nujno predstavljena v pozitivni luči.

S projektom EAT - STRESS - REPEAT želimo informirati mlade kaj so motnje hranjenja. Odločile smo se za kratki opis tega, katere motnje hranjenja sploh poznamo.

Motnje hranjenja delimo na več podvrst, torej na anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo, kompulzivno prenajedanje. V zadnjih letih se pojavljata še ortoreksija in bigoreksija (Srnec, 2013): 
- Anoreksija nervoza = strah pred debelostjo, ki se ne poleže ali izgine tudi pri izgubi telesne teže. Poznamo dve vrsti anoreksije, restriktiva (odklanjanje hrane) in purgativna (bruhanje, uporaba odvajal). 
- Bulimija nervoza = pojavljanja obdobij prenajedanj katerim sledijo neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže, naprimer bruhanje. Gre za obremenjenost z obliko svojega telesa, s telesno maso. Poznamo dve obliki, purgativna (prenajedanju sledi bruhanje, zloraba odvajal) in nepurgativna oblika (prenajedanju sledi stradanje, pretirana telesna aktivnost). 
- Kompulzivno prenajedanje = prisotno prekomerno vnašanje hrane, gre za občutek pomankljivega nadzora. Obdobju prenajednja ne sledijo neustrezni mehanizmi za zmanjševanje telesne teže. 
- Ortoreksija = preokupiranost z zdravo, biološko čisto hrano, pomeni omejevanje na določeno obliko hrane. Ni prisotenga straha pred debelostjo, ni težnje po vitkosti, prav tako ni motene telesne podobe. 
- Bigoreksija = izrazita potreba po mišičastem telesu, klju (pretirano) mišičastem telesu se oseba doživlja kot suho, premlo možato. Obolevajo večinoma moški. 

Prilagamo še dokument, v katerem je bolj natančno opisano kaj so motnje hranjenja. Pri ustvarjanju smo uporabile strokovno literaturo. Dokument deluje preventivno.


Cilj našega projekta: Mladim želimo na enem mestu ponuditi čim več informacij o oblikah pomoči, ki so primerne zanje, v primeru, da pri sebi zaznajo motnje hranjenja. Poudariti želimo, da nekatere organizacije delujejo preventivno, spet druge pa kurativno (ko se neke oblike motenj hranjenja že pojavijo). Spodaj prilagamo povezave do različnih organizacij, spletnih strani, kratkih informacij. 

Osredotočile smo se na oblike pomoči, ki so javno dostopne. Vključile smo neprofitne organizacije, ki so strokovne in in socialna omrežja, ki prav tako veljajo za učinkovita.

Neprofitne organizacije (kurativa): 
- Svetovalnica MUZA 
http://www.svetovalnicamuza.si/ 
- Svetovalni svet, društvo za pomoč pri motnjah hranjenja 

Druge organizacije na tem področju (kurativa):
- Introspekta, svetovalnica za motnje hranjenja 

Socialna omrežja (preventiva):
- Brunch queen 

V sklopu seznama predvajanj smo pripravile tudi kratke izzive, razdeljene na več sklopov, od prispevanja k izboljšanju samopodobe, do spodbudb in priprave uravnoteženega obroka. Na začetku vsakega izziva je opisano kako se tematika izziva sovpada z motnjami hranjenja.

Naše vsebine kot celota veljajo za preventivno obliko dela. 

Playlisto smo v sklopu študijskega projekta pripravile študentke magisterija socialne pedagogike, Tea, Ema, Nika in Neja.


Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
EAT - STRESS - REPEAT _ samopodoba
Mandatory
15 minutes
View full activity

Badges 6

Activities: 5
Started: 11
Completed playlist: 0
Time to complete: 1 day 1 hour
Share:

Organisers

Ljubljana City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists