Ljubljana City of Learning
AboutPlaylists All activities Login Sign up
1

Osebni model razvoja

Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

Osebni model razvoja

Ljubljana, Slovenia
Join

Content

Osebni model razvoja ali po angleško Business Model You je metodologija, ki je bila sooblikovana s strani posmeznikov in organizacij iz 43 držav. Povedano preprosto, ta metodologija vzame principe, ki so v preteklosti veljali samo za podjetja in jih nato uporablja na posamezniku. Postati bolj podjetniški zahteva razumevanje najbolj ključnega dela vsakega podjetja: njegovega poslovnega modela. Poslovni model opisuje logiko, po kateri podjetje ustvarja in dostavlja določeno vrednost specifičnemu setu strank ter kako je za to plačano. Osrednje spoznanje metodologije osebnega modela razvoja je, da tudi posamezniki ustvarjamo vrednost in jo dostavljamo strankam za nekakšno nadomestilo, kar pomeni, da imamo svoje osebne poslovne modele.

Naša naloga je, da udeležencem pomagamo opisati, pojasniti, izboljšati ali na novo postaviti vaš lasten osebni model razvoja. To pomeni, da bomo skupaj sledili metodologiji osebnega modela razvoja in pri tem uporabljali temu namenjen kanvas. Po delavnici udeleženci vidijo, kaj so njihove močne strani in kaj je tisto, po čemer se razlikujejo od drugih. Mladim to lahko pomaga pri izbiri pravega študija, zaposleni pa se lažje odločijo, kateri bi moral biti naslednji korak v njihovi karierni poti. Pri tem je pomembno to, da vam teh odgovorov ne ponudimo mi – do njih pridete sami skozi vnaprej zamišljen in voden proces.

Vsebina delavnice: • Vrednote, poslanstva, vizija in cilji posameznika. • Kaj znam in kaj imam? Kompetence (znanje, veščine in odnosi do...). • Uporaba orodja Osebni model razvoja, ki ti pomaga odgovoriti na ključna vprašanja. • Načrt akcije.

Material

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Osebni model razvoja Get this badge

Prejemnik te značke, je sodeloval na delavnici Osebni model razvoja ali individualno poslušal predavanje in rešil predvidene naloge:
  • Pozna svoje vrednote, poslanstvo, vizija in cilje.
  • Razume osnovne gradnike modela Kanvas in ga zna uporabiti v svoji konkretni situaciji.
  • Prepozna in utemelji uporabno vrednost Kanvasa in njegove šibke točke.
  • Na podlagi svojega Kanvasa načrtuje pot za doseganje svojega osebnega cilja.
  • Z mentorji deli dokaz o doseženem cilju, ki ga je načrtoval s pomočjo Osebnega modela Kanvas.
You have to finish 4 tasks to get the badge
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: self-approve
Sodeluj v aktivnosti.
Task no. 2
Evidence verified by: One activity organiser
Z nami deli sliko tvojega Kanvasa ali ga opiši kot zgodbo.
Task no. 3
Evidence verified by: One activity organiser
Oceni metodologijo: Napiši tri prednosti in tri tri šibke točke osebnega modela Kanvas.
Task no. 4
Evidence verified by: One activity organiser
Predstavi nam svoj akcijski načrt za uresničitev zastavljenega cilja. Pomagaj si z naslednjimi koraki:
  • KAJ (bom dosegel)
  • KAKO (bom to dosegel)
  • DO KDAJ (bom dosegel zastavljeni cilj)
  • KDO (mi lahko pomaga na moji poti)
  • KAKO VEM (da sem dosegel svoj cilj)
Task no. 5
Evidence verified by: One activity organiser
Z nami deli dokazila o tvojem uspehu.

Location

Ljubljana, Slovenia

Badges
1

Skills

ESCO
#personal development
ESCO
#speak in public
ESCO
#facilitate teamwork between students
ESCO
#provide career counselling
ESCO
#reflexion
ESCO
#develop strategy to solve problems
ESCO
#support the positiveness of youths
Career and job readiness
Joined (35)
Added to playlist (0)
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap