Apie
Grojaraščiai
Registruotis

veiklos

1
11 Apr, 18:00
Pasiruošimas darbui ir karjerai
POSLOVNI PARTNERJI IN IZTERJAVA DOLGOV: TIPS in TRICKS
Zavod Ypsilon
Prisijungti
1
5 Apr, 17:00
Pilietinis įsitraukimas
Zavod Bob: ULCA
#organise projects, #project management, #application processes, #nuditi pomoč pri prijavi, #pomagati pri prijavi, #projektų valdymas, #načrtovati projekt
1
Pilietinis įsitraukimas
Zavod Bob: ULCA
#promote local youth work, #prepare youth activities, #planuoti jaunimo veiklą, #arrange youth activities
1
20 Jan, 17:00
Menas ir kultūra
Zavod Bob: ULCA
#sodelovati s plesno ekipo, #trenirati ples, #šokio stilių istorija, #povezava med plesom in glasbo, #rehearse dance choreography, #perform specific dance genres
1
9 Mar, 09:00
Personal development
TiPovej!
#padėti mokiniams mokytis, #našiai dirbti, #instruktuoti kitus, #parodyti socialines kompetencijas
6
Mreža KROJ
#parodyti socialines kompetencijas, #načrtovati povezave med srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji, #konsultuoti karjeros klausimais, #zagotavljati karierno orientacijo, #elektroninis mokymasis
1
Badgecraft palaiko šią platformą ir plėtoja ją kartu su pagrindinėmis švietimo organizacijomis. Europos Sąjungos programa Erasmus+ dalinai finansavo pirmosios platformos versijos sukūrimą. Susisiekite su mumis support@badgecraft.eu.
Platforma
Pakeisti į kitą kalbą:
Dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Erasmus+
PradinisŽemėlapisVeiklosGrojaraščiai