Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1
24 Nov, 09:00
Personal development
Predstavitev mladinskega dela v Mestni občini Ljubljana
TiPovej!
Συμμετοχή
9
TiPovej!
#share through digital technologies, #komunicirati s tretjimi osebami, #think creatively
1
10 Nov, 12:40
1
9 Nov, 17:00
1
13 Oct, 17:00
Πολιτική δέσμευση
TiPovej!
#research new ideas, #develop creative ideas, #assist community, #work within communities, #strategic planning, #apply strategic thinking
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists