About
Playlists
Sign up
1

Izobraževalni seminar Učenje učenja v praksi

Thursday, March 9, 2023 09:00 - Mar 10, 17:00
Add to calendar
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

Izobraževalni seminar Učenje učenja v praksi

Thursday, March 9, 2023 09:00 - Mar 10, 17:00
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join

Content

Učenje je ključnega pomena za vsakogar, a zato še ni enostavno ali enostransko. Kot opozarja švedski raziskovalec Slj, je učenje kompleksen proces, ki vključuje več dimenzij. Učenje pomeni rast in spremembo ter je pod vplivom raznolikih dejavnikov življenja. Še posebno, ko se osredotočamo na osvajanje kompetenc in moramo posvetiti pozornost zagotavljanju rasti mešanici veščin, znanja, spretnosti in odnosa. Predlagam program »Učenje učenja v praksi« ima zato dva temeljna cilja:
 • Predstaviti in ozavestiti meta kompetenco učenje učenja.
 • Opolnomočiti učitelje za oblikovanje učnega okolja in programa, ki spodbuja osvajanje omenjene kompetence pri njihovih učencih/dijakih.

Ciljna skupina predlaganega programa so osnovnošolski in srednješolski učitelji. Zanje pripravljamo program, znotraj katerega bodo:
 1. Spoznali in osvajali kompetenco »učenje učenja« kot ključno kompetenco za »odklepanje« vseh drugih kompetenc.
 2. Razumeli vlogo individualnega in skupinskega učenja pri vseživljenjskem učenju.
 3. Ozavestili vlogi učenca in učitelja.
 4. Spoznali orodja za osvajanje kompetence »učenje učenja« ter spremljanje njenega razvoja in rasti.
 5. V praksi doživeli zakonitosti izkustvenega učenja in spoznali njegove glavne prednosti.
 6. Se naučili gojiti in spodbujati kompetenco »učenje učenja« pri svojih učencih/dijakih.

Izobraževalni program »Učenje učenja v praksi« zajema tako raziskovalne dejavnosti (raziskovanje predznanja udeležencev, razumevanja temeljnih pojmov, predhodnih izkušenj in motiviranosti za učenje in delo), kot teoretično (seznanitev s kompetencami 21. stoletja, poklici prihodnosti, kompetenčnimi okvirji, različne poti učenja, samozavedanje sebe kot učenca, skupinska dinamika in moč skupine, nova vloga izobraževalcev – facilitatorjev učenja, …) in praktično delo (uporaba metod v praksi: učni intervju, reka učenja, vaja gor/dol, …).

Izobraževanje smiselno prepleta teorijo in prakso ter udeležence vodi skozi proces skrbno izbranih vaj, ki posameznikom pomagajo, da postanejo:
 • Bolj jasni pri postavljanju ciljev in doseganju le-teh, tako v življenju nasploh (vizija, življenjski cilji) kot tudi na specifičnih učnih področjih.
 • Se smiselno povežejo s svojimi potenciali in jih uporabljajo v različnih situacijah.
 • Se lažje učijo iz izzivov in kriznih situacij.
 • Razvijejo sposobnosti kritičnega razmišljanja.
 • Povečajo svoje sposobnosti, da sodelujejo kot aktivni državljan v svoji skupnosti.
 • Postanejo bolj učinkoviti, prilagodljivi in samo-vodeni izobraževalci v različnih situacijah.

Učenje učenja je ključna kompetenca, ki jo v sodobni družbi znanja posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in vodenje lastne kariere. Lahko jo razumemo kot kompetenco, ki daje ljudem »motivacijo, avtonomnost in odgovornost za spremljanje njihovega življenja v danih razmerah…« Negotovost, spremembe in tveganje lahko postanejo učna priložnost, tako za posameznike kot za skupnost.

Udeleženci programa bodo po udeležbi na izobraževanju prepoznali vlogo in namen kompetence učenje učenja ter bodo opremljeni za facilitatorstvo omenjene kompetence, pri svojih učencih, preko 5 ravni:
 1. Učni principi in temelji: Oblikovanje učnih programov in njihovega poteka z obzirom na raznolike učne preference ter opolnomočenje učnih okolij, ki dopuščajo preizpraševanje preteklih učnih izkušenj.
 2. Učne strukture in odnosi: Spodbujanje izobraževalcev, da tudi sami postanejo kompetentni učenci in služijo kot model, transparentnost vlog, funkcij, hierarhij in odnosov moči v učnem okolju ter odprtost do preizpraševanj menjave vlog in dopuščanje preusmerjanja odgovornosti za (lastno) učenje.
 3. Učni kontekst in vsebina: dopolnjevanje individualnih perspektiv z učenjem v kolektivni dimenziji.
 4. Učni pristopi in metodologije: Gradnja na in povezovanje preteklih učnih izkušenj ter dopuščanje časa za »od-učenje« preteklih strategij in načinov učenja, refleksija (individualno in v skupini) učnega napredka in še pomembneje procesa učenja ter lastnega prispevka k učenju, raziskovanje in preizpraševanje o obstoječih učnih predpostavkah, smiselna izbira metod, izogibanje generalizaciji ter gradnja na izkustvih, ki delajo učenje manj implicitno in slučajno ter bolj tacitno in namerno z uporabo raznolikih metod in tehnik.
 5. Učno okolje: Oblikovanje okolja, ki privablja učence, da raziskujejo, eksperimentirajo in reflektirajo raznolike učne strategije, pripomočke, pristope in preference.


Get activity badge

Učenje učenja - praktik Get this badge

Prejemnik_ca te značke se je udeležil_a 16 urnega izobraževalnega seminarja na temo meta kompetence Učenje Učenja kjer je raziskoval_a in ozavestil_a omenjeno meta kompetenco ter se opolnomočil_a za oblikovanje učnega okolja in programa, ki spodbuja osvajanje omenjene kompetence pri njihovih učencih/dijakih.

Prejemnik_ica značke je:
 • Spoznal_a in osvajal_a kompetenco »učenje učenja« kot ključno kompetenco za »odklepanje« vseh drugih kompetenc.
 • Razumel_a vlogo individualnega in skupinskega učenja pri vseživljenjskem učenju.
 • Ozavestil_a vlogi učenca in učitelja.
 • Spoznal_a orodja za osvajanje kompetence »učenje učenja« ter spremljanje njenega razvoja in rasti.
 • V praksi doživel_a zakonitosti izkustvenega učenja in spoznali njegove glavne prednosti.
 • Se naučil_a gojiti in spodbujati kompetenco »učenje učenja« pri svojih učencih/dijakih.

You have to finish 4 tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: self-approved
Sodeluj v aktivnosti.
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Kako sem doživljal_a PRVI dan izobraževanja? Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem še pogrešal_a?
Task no.3
Evidence verified by: one activity organiser
Kako sem doživljal_a DRUGI dan izobraževanja? Kaj me je presenetilo? Kaj sem spoznal_a o sebi? Kaj mi ni bilo všeč?
Task no.4
Evidence verified by: one activity organiser
Kako razumem meta kompetenco UČENJE UČENJA?
Task no.5
Evidence verified by: self-approved
Kako lahko osvojeno znanje in nova orodja prenesem v prakso?

Location

Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenia

Badges
1

Skills

ESCO
#assist students in their learning
ESCO
#work efficiently
ESCO
#instruct others
ESCO
#show social competences
Personal development
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 8 hours
Share:

Organisers

TiPovej!
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists