About
Playlists
Sign up
1

Članica Mreže KROJ: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

Članica Mreže KROJ: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join

Content

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je prostovoljna, nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske vzgoje prispevati k polnemu biološkemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustvenemu, moralnemu in socialnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.
Vizija ZSKSS 2030: ZSKSS je vzgojna organizacija, ki vsakemu članu omogoča osebno napredovanje znotraj skupnosti ter oblikuje zdravo okolje za pristno izkušnjo skavtstva čim večjemu številu otrok in mladih. Skavtinje in skavti krojimo družbo s služenjem in vključevanjem vanjo.

Skavtska vzgoja je proces, ki s skavtsko metodo na vseh področjih vsebine vzgajanja omogoča celostni razvoj posameznika v pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega človeka, kristjana in državljana. Iz vsebine vzgajanja črpamo vsebino za vzgojni program. Sestavlja jo 9 področij: temelji skavtstva, katoliška duhovnost, sovzgoja, osebnostna rast, veščine vodenja, okoljska vzgoja, vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo in vzgoja za mir. Skavtska metoda nam omogoča, da posredujemo vzgojni program skavtom. Sestavljena je iz 7ih elementov: obljuba in zakoni, delo v majhnih skupinah, učenje z delom, simbolna govorica, dejavnosti na prostem, vloga starejšega, osebno napredovanje. Vzgojni program je dejavnost, ki jo voditelj izvaja z otrokom/mladostnikom/udeležencem, je vzgojno načrtovana in podana v skladu s skavtsko vzgojo.

Resources

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube kanal
  • Twitter

Get activity badge

Članica Mreže KROJ: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Get this badge

Prejemnik te značke je spoznal Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, njihove aktivnosti in priložnosti za mlade.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Spoznaj Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Location

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, Slovenia

Badges
1

Civic engagement
Added to playlist (1)
Time to complete: 15 minutes
Share:

Organisers

Mreža KROJ
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Used in playlists

Mreža KROJ: članice in aktivnosti
Mreža KROJ
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists